Nacházíte se v textovém režimu našich webových stránek.
Tento režim je určený pro starší prohlížeče nebo pro zobrazení více kontrastního textu bez okolní grafiky (v tomto případě se můžete navrátit do grafického režimu kliknutím ZDE).

SAVA spol s r.o.


Nákupní košík:
počet kusů zboží v nákupním košíku: 0 ks
celková cena zboží v nákupním košíku: 0 Kč

Servisní menu:

Hlavní menu:

ON-LINE obchod - přehled skupin

Brousky diamantové, příslušenství
Brousky 70 x 25 x 5 mm
Brousky 110,9 x 22,9 x 5,2 mm
Brousky 152,4 x 50,8 x 19,1 mm
Brousky kuželové 1,6 - 6,4 mm
Brousky oboustranné
Brousky ploché 6,4 - 19,1 mm
Brousky půlkulaté - kuželové
Brousky s kulatým průřezem
Brousky s plným povrchem
Stojany na brousky
Vodítka
Brusné válce, houby, rouna
Brusné houby čtyřstranné
Brusné houby dvoustranné
Brusné obaly 45 mm
Brusné obaly 60 mm
Brusné obaly 80 mm
Brusné obaly 120 mm
Brusné válce 45 mm
Brusné válce 60 mm
Brusné válce 80 mm
Brusné válce 120 mm
Čističe brusných pásů
Lamely spojovací
Lamely spojovací KAISER
NOVORYT
přirovnávací tabulky
Fixy retušovací
Kufry profesionální
Lepidla, aktivátory
Nářadí pomocné
Novoryt FORTE
Tmely tavné
Tmely v sadách
Tmely za studena

Nákupování v internetovém obchodě

Všeobecné informace

K mnoha našim výrobků Vám můžeme zaslat prospekty (reklamní materiály) na požádání.

V internetovém obchodě můžete pohodlně nakoupit veškeré výrobky z našeho sortimentu.

Každý výrobek má svůj stručný popisek, nicméně další zajímavé informace se můžete dočíst kliknutím na sekci návody, rady a tipy v hlavním menu stránek.

Tmely NOVORYT jsou pomocí objednávkového kódu rozděleny tak, aby bylo možno nakoupit jak podle barevných tabulek NOVORYT, tak podle českého výrobce KRONOSPAN. U tmelů dle KRONOSPAN je objednávkový kód složen nejprve z čísla NOVORYT a za pomlčkou z čísla KRONOSPAN.

Upozornění - u tmelů NOVORYT vybírejte odstín podle kódu výrobku (viz výše), obrázky jsou pouze demonstrační!

Obchodní podmínky a reklamační řád

Ceny

Veškeré ceny jsou pro koncového zákazníka a jsou uváděny včetně 21% DPH.

Poštovné

Vybrané zboží zasíláme na dobírku. K ceně každé objednávky je přidáváno ještě poštovné podle platného ceníku České pošty. Neplatíte u nás tedy žádný paušál, ale opravdu jen to, co nás zásilka stojí.

Reklamační řád

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování reklamací zboží firmy SAVA spol. s r.o, prodávaných přímému spotřebiteli, vydáváme následující reklamační řád:

Článek č. 1 - Práva z odpovědnosti za vadu věci

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující podle občanského zákoníku právo tuto vadu reklamovat. Výjimku tvoří zboží prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla sjednána nižší cena. Takovou vadu nelze reklamovat.

Podmínkou uznání záruky je předložení originálu nabývacího dokladu. Bez těchto náležitostí bude výrobek opraven pouze na náklad odběratele. Proto po dobu záruky je nutno uschovat přiložený nabývací doklad (daňový doklad, faktura). Odpovědnost za vady zanikne, nebyla-li reklamace uplatněna v záruční době. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil a o předpokládané době vyřízení.

Článek č. 2 - Lhůty pro uplatnění reklamace

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího (viz. Kontakt).

Článek č. 3 - Odstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně a řádně odstraněna. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

Článek č. 4 - Neodstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady, po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Má-li věc prodaná za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Článek č. 5 - Náhrada výdajů

Kupující má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva odpovědnosti za vady. Právo na náhradu těchto nákladů musí být u prodávajícího (výrobce) uplatněno nejpozději do 1 měsíce po uplynutí doby, do které musí být uplatněno právo odpovědnosti za vady.

Článek č. 6 - Ostatní ustanovení

Náležitostí reklamace je popsání reklamované vady, doložení vadného zboží a návrh kupujícího, jaké řešení reklamace požaduje. V zájmu usnadnění a urychlení reklamačního řízení prodávající doporučuje kupujícímu dokladovat ukázky závady s bližším vysvětlením jejich vzniku.

Podmínky k zasílání po Slovensku

SAVA spol. s r.o. je zaregistrovaná na bratislavském daňovém úřadě. Slovenský zákazník dostane slovenský daňový doklad.

Na Slovensku zasíláme zboží na dobírku z Holiče - SK 90851 Holič viz kontakty.

Zákazník platí pouze slovenské poštovné.

Při pravidelném odběru lze platit na náš účet ve Skalici viz kontakty.


Naše kontaktní údaje:
Boskovická 379, 679 71 Lysice - Tel./Fax: +420 516 472 520 - GSM: +420 602 781 370 - Email: info@savabrno.cz